Werking

Wie zijn we?

 

Binnen het ondersteuningsmodel zijn er twee sporen. Er kan ondersteuning aangevraagd worden voor de brede types of voor de kleine types.

1.1 Ondersteuning voor de kleine types (type 2, 4, 6 en 7)

Voor ondersteuning voor de kleine types kiest de school, in samenspraak met ouders en CLB, per leerling met welke school buitengewoon onderwijs ze samenwerkt. Vanuit ONW Centrum bieden campus Woudlucht en campus Kasterlinden ondersteuning aan voor alle kleine types. De ondersteuners van de kleine types vormen per doelgroep een team en worden aangestuurd door een doelgroepcoach.

Binnen ONW Centrum is er een regionaal samenwerkingsverband met de scholen buitengewoon onderwijs die aangesloten zijn bij ONW Centrum. Dit betekent dat alle scholen gewoon onderwijs binnen het werkingsgebied van ONW Centrum ondersteuning kunnen vragen van Woudlucht of Kasterlinden.

Voor type 2, 4 en 7 STOS in regio oost, hier aangeduid in de gele zone, komt je aanmelding bij Campus Woudlucht terecht.
Opglet: voor Kraainem, Wezembeek-Oppem en Zaventem gelden afzonderlijke afspraken.

Voor de groene zone en types 6 en 7 auditief verwijzen we u naar de website van Campus Kasterlinden.

1.2 Ondersteuning voor de brede types (type basisaanbod, 3 en 9)

Voor ondersteuning voor de brede types kiest de school met welk ondersteuningsnetwerk ze samenwerkt. Ondersteuningsnetwerk Centrum is een samenwerking van scholen buitengewoon onderwijs, scholen gewoon onderwijs, CLB’s en pedagogische begeleidingsdiensten (PBD). De ondersteuners van de brede types vormen per regio een team en worden aangestuurd door een regiocoach. Voor specifieke inhoudelijke vragen kunnen de ondersteuners ook terecht bij de doelgroepcoaches van de brede types. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar www.onw-centrum.be.

Campus  Woudlucht

Prosperdreef 3

3001 Heverlee

016/38 06 66

contact@onw-centrum.be