Aanvragen ondersteuning kleine types

Een school gewoon onderwijs kan een ondersteuningsvraag indienen. Indien u als ouder/CLB een vraag heeft voor ondersteuning, gelieve de school gewoon onderwijs van de betrokken leerling te contacteren.


Heeft u een andere vraag met betrekking tot ondersteuning vanuit Campus Woudlucht, mail dan naar patricia.metten@ONW-centrum.be.

Aangemeld op *

Vul hier de leerlinggegevens in.

Voornaam *

Naam  * 

Geslacht *

Geboortedatum *

Leerjaar *

Vul hier de gegevens van de aanvrager in.

Voornaam *

Naam  * 

E-mail *

Telefoon   *

Functie *

Vul hier de gegevens van de school in.

Naam van de school *

Instellingsnummer *

Postcode *

Gemeente *

Vul hier de gegevens van het CLB in.

Enkel een school gewoon onderwijs kan een ondersteuningaanvraag indienen.

Naam betrokken CLB *

Voornaam betrokken CLB-medewerker *

Naam betrokken CLB-medewerker *

E-mail *

Vul de gegevens van de ondersteuningsaanvraag in.

Betreft het een aanmelding *

De ondersteuningsvraag bevindt zich op *

Leerkrachtniveau

Teamniveau

Leerlingniveau

Wat is jouw concrete ondersteuningsvraag? Wat wil je bereiken? Wat heb je nodig?

Kreeg de leerling reeds ondersteuning? *

Van wie kreeg de leerling ondersteuning?

Type verslag *

Heeft u nog bijkomende opmerkingen?

Bovenstaande administratie is verplicht. Neem contact op met uw CLB of Campus Woudlucht als u nog vragen heeft.

Campus  Woudlucht

Prosperdreef 3

3001 Heverlee

016/38 06 66

contact@onw-centrum.be